1

2Pension ROSALKA

Místo, kam se lidé rádi vracejí

Národní park České Švýcarsko, chráněná krajinná oblast České středohoří a Lužické hory, to jsou tři krásné regiony, které se vyznačují zachovalou přírodou, množstvím zajímavých historických památek a také četnými příležitostmi pro sportovní vyžití. V místě, kde se tyto tři oblasti stýkají, se nachází obec Stará Oleška s pensionem Rosalka. Odtud můžete podnikat výlety do všech směrů a každý den objevovat něco nového, například monumentální skalní masivy Jetřichovických stěn s úchvatnými skalními vyhlídkami nebo oblíbené soutěsky s výletními lodičkami u Hřenska, odkud je to malý kousek k proslulé Pravčické bráně. Poté můžete pro změnu navštívit zoologickou zahradu a zámek v Děčíně nebo zámek v Benešově nad Ploučnicí.

Vydat se můžete k rozhlednám na Sněžníku, Sokolím vrchu, Studenci, v Janově či na Jedlové, kam vás dovedou perfektně značené turistické cesty a cyklotrasy. Malý přehled zajímavostí našeho regionu vám nabízíme prostřednictvím této publikace. A když se po vydatném výletě vrátíte zpátky do pensionu Rosalka, bude už na vás čekat ochotný personál, který vám nabídne dobré sousto a pohodlí k vydatnému odpočinku. Ten můžete dokončit příjemnou procházkou kolem přírodní rezervace Stará Oleška, kde je možno relaxovat u rybníka, projet se na pramici, pozorovat vodní ptactvo a nebo posedět v místní hospůdce u sklenice dobrého piva.

Pension ROSALKA

a place where people like to come back

National park Bohemian Switzerland, protected landscape area Bohemian Central Uplands and the Lusatian Mountains, are three beautiful regions that are characterized by preserved nature, amount of interesting historic sightseeing and of course by opportunities for sports activities. In the place, where these three areas converge, there is the village Stará Oleška with the pension Rosalka. From this place you can make your holiday planning and every day you can see something new, for example impressive rock massifs of Jetřichovice rock pinnacles with breathtaking scenic views or with famous gorges bout trips near Hřensko, from where it is not far to the fabled Pravčická brána. Then you can visit the zoological garden and the castle in Děčín or the castle in Benešov nad Ploučnicí.

You can also make a trip to lookout towers on the Děčínský Sněžník, Sokolí vrch – Falcon’s hill, Studenec, in Janov or Jedlová hill. To these view towers run perfectly marked touristic trails and cycle tracks. Short interests guide of our region is offered by these publication. After coming back from a trip to the pension Rosalka, there will wait willing staff to offer you something to eat and convenience place to relax. You can also relax by going for walk around the nature reserve Stará Oleška, where you can take a rest near the pond, rowing boat trip, watch water birds or you can sit in local pub, drinking good beer.