19

20Děčín

Město Děčín je správní centrum celého okresu. Má bohatou historii, množství zajímavých památek a nabízí také spoustu příležitostí pro kulturní a sportovní vyžití. Návštěvníkům doporučujeme, aby si před prohlídkou města vyzvedli propagační materiály v infocentru městské knihovny. Z nich se dozvědí co všechno je v Děčíně k vidění. Dominantou města je děčínský zámek s růžovou zahradou a rozsáhlým parkem. Naproti zámku se nad řekou Labe vypíná Pastýřská stěna s vyhlídkou na město, restaurací a ZOO.

Děčín

Děčín is administrative centre of the region. It has got rich history, many interesting sights and many possibilities for cultural and sports life. To all tourists we recommend before sightseeing to pick up the brochures in Library Informational Centre. The brochures tell you everything about interesting places in Děčín. The prominent place of this town is the Děčín Castle with the rose’s garden and huge park. Oppossite the castle and above the Elbe is Pastýřská stěna with restaurant and ZOO.