23

24Hřensko

V národním parku České Švýcarsko patří malá obec Hřensko k neoblíbenějším turistickým cílům. Je totiž výchozím místem k romantickým soutěskám říčky Kamenice (Tichá a Edmundova soutěska). Mnoho návštěvníků z Hřenska vyráží k národní přírodní památce Pravčická brána, která je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě. Do Hřenska se dostanete z Děčína nejen autobusem, ale také výletní lodí.

Hřensko

In the National Park Bohemian Switzerland is the most famous tourist aim village Hřensko. It is the starting place to the romantic gorges of the Kamenice River (the Tichá and the Edmund´s gorge). Many tourists go from Hřensko to the national nature monument the Pravčická brána which is the largest natural sandstone arch in Europe. To Hřensko you can go from Děčín by bus and of course by boat trip.