25

26Jetřichovické skalní město

Obec Jetřichovice a její okolí je známé jako atraktivní oblast plná rozmanitých pískovcových skal a skalních vyhlídek, z nichž nejznámější je Mariina skála s dřevěným altánem na vrcholu. Od informačního centra v Jetřichovicích vedou do všech směrů značené turistické trasy přímo do nejkrásnějších pasáží národního parku České Švýcarsko. Nedaleko je skalní hrad Falkenštejn nebo proslulý Dolský mlýn v kaňonu říčky Kamenice. Po vydatném výletě je možno se osvěžit v některé z místních restaurací.

Rock town Jetřichovice

The village Jetřichovice and its surrounding is famous as the attractive area full of various sandstone rocks and rock views, the most famous is the Marienfels with the wooden refuge hut on its top. From Jetřichovice Information Centre run to all directions touristic trails to the most beautiful parts of the National Park Bohemian Switzerland. Nearby is the rock castle Falkštejn or famous Dolský mlýn which is in the Kamenice River canyon. After abundant trip you can go to local restaurants to refresh yourselves.