33

34Lužické hory

Do Lužických hor se ze Staré Olešky dostanete pohodlně autem nebo vlakem. Můžete vyzkoušet též úzkorozchodný parní vláček, který jezdí ze Žitavy do Jonsdorfu. Lužické hory jsou skvělé pro podnikání vydatných tůr, kdy na několika místech můžete přecházet mezi českým a německým územím. Výstup na horu Luž vás odmění kruhovým výhledem na vzdálené horizonty.

Lusatian Mountains

From Stará Oleška to the Lusatian Mountains you can go by car or train. You can try narrow-gauge steam train that goes from Žitava to Jonsdorf. The Lusatian Mountains are nice place for making trip where you can on some places cross Czech and German area. Climbing up the Luž Hill can show you round view for distant horizons.