35

36Šluknovsko

Nejsevernější region České republiky je bohatý na církevní památky a lidovou architekturu. Turistické cesty pro pěší a kola vedou převážně krásnou přírodou. Za návštěvu stojí zejména Šluknovský zámek a obec Lipová.

Na Šluknovsku se nachází několik unikátních poutních míst, z nichž nejznámější je Mariánská bazilika ve Filipově, kde se pravidelně konají liturgie připomínající zjevení Panny Marie a zázračná uzdravení. Krásný areál s křížovou cestou je také na Anenském vrchu u Lobendavy. Zázračný pramen, který má uzdravující účinky nikdy nevysychá u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově. Památku evropského formátu je možné navštívit v areálu bývalého kapucínského kláštera v Rumburku. Zde se dochovala nejseverněji umístěná evropská loretánská kaple.

Šluknovsko

The northernmost region of the Czech Republic is rich in religious monuments and folk architecture. Walking paths for pedestrians and bicycles lead mainly beautiful nature. Worth a visit, especially Šluknov castle and the village Lipová.

There are some unique pilgrimage places in the Šluknov Hook. The most famous is Mariánská Basilica in Filipov, where are regularly held liturgy resembling Mother of Jesus revelation and miraculous healing. Wonderful area with Stations of the Cross is on Anensky Hill near Lobendava. Near the church Nanebevzetí Panny Marie / Mother of Jesus Assumption church in Vilémov is famous for its miraculous spring with healing effects and it is never drying out. The sight of European size is possible to visit in the area of former Capuchin Monastery in Rumburk, where is to the Loreto chapel.