15

16Stará Oleška

Stará Oleška je klidná rekreační obec nacházející se mezi městy Děčín a Česká Kamenice. Její okolí má charakter kopcovité zemědělské krajiny, která velké i malé turisty láká k romantickým výletům. Největší zajímavostí obce je velký Olešský rybník, kde hnízdí rozmanité vodní ptactvo. Obcí přímo procházejí turistické trasy. Ty vás zavedou k zajímavým cílům, například k podzemnímu areálu Rabštejn, do městečka Česká Kamenice nebo do Labských pískovců.

Stará Oleška

Stará Oleška is calm recreation village that is situated between Děčín and Česká Kamenice. Its surrounding is hilly farming landscape which allures both big and small tourists to romantic trips. The biggest village´s curiosity is big Oleška pond where nest various water birds.